jzwzd 发表于 6 天前

妈妈变了

妈妈变了
<p></p><p> 小时候,在我的眼里,妈妈是一个漂亮、慈祥的母亲,饿了会为我送来可口的饭菜,冷了为我披上暖暖的棉衣。</p><p> 等到我上了小学,尤其是小学五年级以后,我眼里的妈妈不知不觉中就变得越来越有些“可恶”起来:每天因为做错的作业向我大喊大叫;因为没有回家及时叠好的衣服冲我发脾气;搞得我总是自问:妈妈不喜欢我了?我再也不是那个被妈妈搂在怀里,亲也亲不够的漂亮、聪明的儿子了吗?</p><p> 不知不觉中,我的生日到了,妈妈带我去吃肯德基,我点了很多好吃的:汉堡、鸡翅、薯条……妈妈端上来的时候,我眼睛直小学教师个人入党自传勾勾地盯着它们,生怕它们跑了似的,立刻狼吞虎咽地吃了起来。</p><p> 吃到一半的时候,我想起了妈妈还没吃呢?于是把一部分恋恋不舍地推给了妈妈。妈妈笑着说:傻孩子,妈妈不饿,你吃吧!在我的再三恳求下,她也只是每样尝了一点就不吃了。看着我吃饭的馋样,她还高兴地笑了。</p><p> 挺着鼓鼓的肚子回家了,我一头扎到床上就睡着了。朦胧中我听到了一些奇怪的声音,原来是妈妈正在厨房里吃着剩饭剩菜。奇怪,她不是不饿吗?这2018年教师入党自传范本一刻,我好像明白了什么,飞奔过去抱住了妈妈。“好孩子,妈妈就想让儿子多吃点,妈妈愿意看你吃饭的馋样,妈妈就盼望宝宝多吃饭,快点变成一个帅小伙子。”妈妈的头顶着我的头说。听着妈妈的话,我感觉妈妈有点不那么可恶了!</p><p> 伴着清脆的春雷声,天地之间仿佛都被雨雾覆盖了,雨点落在地上溅起大朵大朵的水花,我和妈妈共撑着一把雨伞艰难地走在上学的路上,“妈,你快回去吧!伞归你,我快跑几步就进学校了。”望着舍不得2018入党个人自传2000字范文精选花钱打车的妈妈我负气地说。“不行!路还远,雨又这么大,淋湿了会感冒的。”妈妈的语气不容置疑。</p><p> 终于到学校了,我几步就冲进校门,无意中一回头,望见仍然伫立在校门口的妈妈,天啊!妈妈的半个肩膀以下已经被雨水全部淋湿了,可我的衣服只有裤子淋湿了一点点,原来她在风雨中几乎把伞全部让给了我,用她还不如我高的身躯替我挡雨,一瞬间,我不知道脸上流着的是泪水还是雨水,忽然间,我感觉妈妈是那么地可敬。</p><p> 我明白了:妈妈不是不爱我了,只是随着年龄的长大,对我的要求不一样了,爱我的方式也不一样了,我也不是从前那个衣来伸手、饭来张口的顽童了,忽然间,我觉得应该为妈妈做点什么了。</p><p> </p><p> 点评:事件叙述生动、具体,描写能抓住事物的主要特征,作者用寥寥数语,表现出了自己对母亲的情感,令人感动。</p><p> (指导教师:邵忠英)</p><p></p>
static/image/common/sigline.gif

小学二年级作文450字:“书迷门第”
谜语大全及答案:何处不(猜一成语)
小学二年级作文250字:小熊
小学四年级作文400字:“捣蛋鬼”离开后
小学二年级作文550字:给小偷的一封信
小学三年级作文300字:我的小花猫
小学五年级作文450字:难忘的回忆
小学二年级作文150字:水是生命的源泉
小学六年级作文600字:民族村
高中高三作文200字:执着的美丽
小学五年级作文450字:蓝蓝的天空

qq9037856357 发表于 6 天前

但并非所有公司都采用这种模式2019年02月13日2019/2/13 4:02:54
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=thread&view=me&type=reply&uid=000000000021898855
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-21916043.html
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&uid=00000021957550&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&uid=0000000000021957338&xlRv&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-0000021958236.html
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=friend&uid=000000021916517&zrMa&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=thread&view=me&type=reply&uid=21898888
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=friend&uid=21957094&GZpV&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.html?mod=space&do=thread&uid=000021957094&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&uid=21916743
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=friend&uid=21916284&bTwu
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=thread&view=me&type=reply&uid=000000000021916033&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=friend&uid=0000000021957198&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=thread&view=me&type=reply&uid=0000000021958222&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=friend&uid=21956970&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-21898638.html
https://club.lenovo.com.cn/home.html?mod=space&do=thread&uid=21958027&type=thread&jIcf&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-21957185.html
https://club.lenovo.com.cn/home.html?mod=space&do=thread&uid=21898927&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&uid=21958257&fVwE&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=friend&uid=21958153
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=thread&view=me&type=reply&uid=0000000000021957800&mVgK&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-00000021916174_1575.html
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-21916343.html
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=friend&uid=21957250&gILE
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=friend&uid=00000000021957054&spML&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-0000000000021957684.html?vetA&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.html?mod=space&do=thread&uid=0000021916573&type=thread&mAvJ&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.html?mod=space&do=thread&uid=21916807&type=thread&cXUA
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-00021916566.html
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-21898870_3385.html
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-000000000021957984.html?Ngcl&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.html?mod=space&do=thread&uid=21957984&type=thread&mMgC&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=thread&view=me&type=reply&uid=000000021898763
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-21957584.html?PniDlbT
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-0000021916498.html
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-21916043_5260.html
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-21957704.html
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&uid=000000021916692&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-21916133_8608.html
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=thread&view=me&type=reply&uid=21898823&YoKD&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=friend&uid=0000000000021957091
https://club.lenovo.com.cn/home.html?mod=space&do=thread&uid=21898934&type=thread&LgLZ&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-21957611.html?eoCTEzM
https://club.lenovo.com.cn/home.html?mod=space&do=thread&uid=0021916337&type=thread&BoaF&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=friend&uid=000000000021898991&XZGz&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=friend&uid=21957084&sFik&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-21957421_4217.html
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&uid=21916570&VhWP
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-0000021899044.html?pkGx&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-000000021898759.html
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=friend&uid=21898983&vsui
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=friend&uid=000021916470&tcgX&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-00000000021957169.html?WKTB&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.html?mod=space&do=thread&uid=21898779&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.html?mod=space&do=thread&uid=21957063&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.html?mod=space&do=thread&uid=21958082&type=thread&cdLT&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&uid=21958056
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=friend&uid=0000000021958005&DFeT&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.html?mod=space&do=thread&uid=0021958019&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=friend&uid=021916500&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.html?mod=space&do=thread&uid=21916918&type=thread&rOsX&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=thread&view=me&type=reply&uid=21898846&CWPR&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-00021898991.html
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-021957152_3830.html
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=friend&uid=21957673&iynI&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-21957046.html
https://club.lenovo.com.cn/home.html?mod=space&do=thread&uid=21916491&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=friend&uid=021898899&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-21957897.html
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&uid=21898819&Ycqj&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.html?mod=space&do=thread&uid=000000000021957372&type=thread&URlV
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-21957742_8052.html
https://club.lenovo.com.cn/home.html?mod=space&do=thread&uid=0000021916507&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&do=friend&uid=21899018&TJDH
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-21957691_3663.html
https://club.lenovo.com.cn/home.html?mod=space&do=thread&uid=21916712&type=thread&MHiS
https://club.lenovo.com.cn/space-uid-21898722_0725.html
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&uid=0000000021957287&wcmJ&type=thread
https://club.lenovo.com.cn/home.php?mod=space&uid=21899035&gNfH&type=thread
页: [1]
查看完整版本: 妈妈变了